همه دارن ميرن

همه كساني كه مي‌شناسم عموما يا رفتن، يا دارن مي‌رن يا اينكه به فكر رفتن هستن. ميشه اينجوري گفت كه بيشتر مردم ايران زمين تنها به اميد رفتن زنده‌اند. سفر بخير!

Published in: on دسامبر 12, 2010 at 6:41 ب.ظ.  نوشتن دیدگاه  

آلودگي هواي تهران

امروز در اداره داشتيم در مورد آلودگي هواي تهران صحبت ميكرديم كه يكي از همكاران نظر جالبي دادند. ايشان معتقدند كه دولت پشت پرده اين آلودگي قرار دارد. يه اين معني كه شايد همين دولت همه كارخانه‌ها و تمام مراكزي را كه مي‌توانند به نوعي باعث آلودگي هوا بشوند تشويق كرده است تا با تمام قدرت كار كنند يا دست كم جلوي فعاليت آنها در اين شرايط هشدار را نگرفته است تا به اين ترتيب آلودگي هوا به مرزي برسد كه ديگر نتوان آن را كنترل كرد. نتيجه هم آن است كه وقتي بخواهد بنزين را بيش از پيش محدود كند يا گران كند مردم قدردان دولت باشند. ايشان همچنين اشاره كردند كه نبايد فراموش كرد كه اين آلودگي هواي تهران با آلودگي هواي اصفهان نيز همزمان شده است. حال تا چه باشد نظر دوستان.

Published in: on دسامبر 5, 2010 at 3:11 ب.ظ.  Comments (3)