دولت دزد

به نظر من دولت ما تفاوتي با اون دزدي كه 3000 ميليارد تومان از بانك‌ها اختلاس كرده نداره. چون همين دولت هم ماهيانه مبلغي در حدواندازه‌هاي همين پول را بين مردم پخش مي‌كنه درحالي‌كه ميشه با همين پول به صنعت كشور سروساماني داد تا به جاي اينكه مردم به صدقه‌گيري عادت بكنند، كشور پررونقي داشته باشند كه در آن درآمد حاصل از كار خودشان كافي است.

Published in: on سپتامبر 14, 2011 at 3:27 ب.ظ.  Comments (1)